PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Loods47 maakt geen gebruik van een contactformulier maar u kunt ons mailen naar  info@loods47.nl of  info@bistrostokpaardje.nl.

DELEN MET ANDEREN

Loods47.nl verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals vermelding op een factuur).

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK OF GOOGLE ANALTYICS

Deze website maakt geen gebruik van systeem om bezoekgegevens bij te houden. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@loods47.nl. BEVEILIGEN Loods47.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van loods47.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Scroll naar top

GeSLOTEN en BEZORGING

Door de gevolgen van het Coronavirus is Bistro Stokpaardje en Loods 47 gesloten. We zijn de thuisbezorgservice Stokkie to go gestart in Uitgeest en Alkmaar. Meer info kunt u vinden op www.stokkietogo.nl.

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.