PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Loods47 maakt geen gebruik van een contactformulier maar u kunt ons mailen naar  info@loods47.nl of  info@bistrostokpaardje.nl.

DELEN MET ANDEREN

Loods47.nl verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals vermelding op een factuur).

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK OF GOOGLE ANALTYICS

Deze website maakt geen gebruik van systeem om bezoekgegevens bij te houden. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@loods47.nl. BEVEILIGEN Loods47.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van loods47.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.